ASOCIATII DE PROPRIETARI

 • Intocmire dosare pentru recuperarea debitelor proprietarilor
 1. Analiza debitelor și a penalităților datorate de proprietari pe categorii
 2. Întocmirea și completarea tuturor documentelor necesare a fi depuse în vederea deschiderii acțiunii în instanță
 3. Întocmirea documentației și urmărirea recuperării datoriilor împreuna cu executorul judecătoresc în cazul în care s-a ajuns la această formulă
 • Expertize contabile extrajudiciare/judiciare
 • Cenzorat  

Avand în vedere noua lege a asociațiilor de proprietari, Legea 196/2018, care  care intră în vigoare din 28 septembrie 2018, și care sporește atribuțiile și răspunderile Președintelui și ale Comitetului Executiv, aveți nevoie urgent de un cenzor competent, implicat și informat.

Cenzoratul se va efectua prin firma noastra specializata pe activitatea de cenzorat, asa cum prevede noua lege a asociatiilor de proprietari.

Noi suntem pregătiți pentru aceata.

Serviciile noastre profesionale  privind cenzoratul activității asociațiilor de proprietati sunt tot mai apreciate și cuprind următoarele:

 1. Coordonarea activitatii financiar-contabile a asociatiei de proprietari, colaborând cu președintele, membrii comitetului și administratorul.
 2. Verificarea legalității hotărârilor adunărilor asociatiei de proprietari și ale comitetului executiv, a documentelor și contractelor întocmite, motiv pentru care prestatorul va avea acces fara limitare la toate documentele asociatiei.
 3. Verificarea corectitudinii întocmirii listelor lunare de plată, din punct de vedere legal și al hotărârilor proprietarilor.
 4. Verificarea din punct de vedere gestionar a operatiunilor derulate.

ONORARII

Pentru cenzorat:

 1. Asociatii cu pana la 30 de apartamente, 120 lei;
 2. Asociatii cu pana la 60 de apartamente, 180 lei;
 3. Asociatii cu pana la 100 de apartamente, 250 lei;

Pentru asociatiile care au personal angajat sau contracte de mandat pentru membrii comitetului executiv, putem asigura:

 • Intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea si transmiterea declaratiilor la ANAF
 • Intocmirea dosarului de personal
 • Intocmirea si actualizarea REVISAL si transmiterea acestuia prin intermediul REGES

Onorariul pentru aceste servicii este de 70 lei/luna

Expertize contabile

 • pe apartament – negociabil – pentru o perioada mai mare de 3 ani

sau

 • pe luna verificata – negociabil – pentru o perioada mai mica de 3 ani,

De ce noi?

Pentru că avem acumulată multă experiență lucrând cu asociațiile de proprietari, atât în calitate de cenzor, cât și ca urmare a nenumăratelor expertize judiciare în care am fost numită de instanțele de judecată.

 Pentru noi, fiecare contract este important

Nu ezitati sa ne contactati!

SOLICITARE OFERTA